Nabízený sortiment tesařství

V Y R Á B Í M E   A   M O N T U J E M E :

K l a s i c k é  t r á m o v é  v a z b y

Z a h r a d n í  d o m k y

G a r á ž o v á   s t á n í P e r g o l y

P ř í s t ř e š k y

D O D Á V Á M E   A   M O N T U J E M E:

D ř e v ě n é  p ř í h r a d o v é  v a z n í k y

K r o v y   v y r á b ě n é   n a   s t r o j i  C N C / stavebnicový systém /

 

Vypracujeme zdarma nabídku na Vámi požadované produkty.