Nízkoenergetické dřevostavby

 Naše firma se již dlouhodobě zabývá výstavbou rodinných domů, jejichž základním konstrukčním prvkem je dřevo.

 Jedná se o konstrukční systém domů prověřených severským klimatem se zaměřením na kvalitu použitých materiálů a řemeslnost provedených prací. Výsledkem je nízkoenergetická dřevostavba s nízkými finančními náklady vynaložených na realizaci stavby, tak i nízkými náklady na provoz těchto rodinných domů.

 Kvalita použitých stavebních materiálů a izolací zaručuje další významný aspekt domu a to příznivý dopad na ekologii

 Klient se od počátku jednání podílí na tvorbě svého domu a tím také ovlivňuje nejen vzhled domu, ale především jeho cenu.

 Na počátku jednání je vytvořen ideový návrh domu z našeho typového vzoru nebo dle představ klienta. Do ideového návrhu jsou poté zakresleny případné změny a doplňky dle požadavků klienta jako například – garáž, garážové stání, podsklepení domu, změny interiéru a exteriéru, vnitřní a vnější dispozice domu atd.

 Navrhovaná cena domu vychází z dohodnutého typu a je ovlivněna jak výše uvedenými změnami, tak případným nadstandardním výběrem materiálů a vybavení domu. S cenami jak standardního tak i nadstandardního vybavení domu a cenami vybraných materiálů je klient vždy seznámen na počátku jednání .

 Výsledek konečného návrhu domu musí vždy odpovídat jak potřebám klienta tak i jeho finančním možnostem.

 Při volbě, stavba domu „na klíč“ , je v ceně  mimo jiné, zahrnuta základová deska i projektová dokumentace. Garantujeme pevnou cenu domu. V žádném případě nedochází k navyšování ceny různými přípočty.

 Veškeré konzultace a studie jsou do uzavření smlouvy o dílo pro klienta zcela nezávazné a bezplatné .

 Naše firma je schopna postavit rodinný dům touto technologií i dle projektové dokumentace klienta.

 Garantovaná doba výstavby rod.domu je 4-5 měsíců a umožňuje okamžité nastěhování a obývání domu.

 Dále nabízíme celoročně obyvatelné víkendové domky, které svou finanční dostupností pomáhají řešit otázku bydlení.

 V naší nabídce je jak dodávka domu na klíč, tak i v dohodnutém stupni dokončenosti.

 V případě zájmu zajistíme stavební povolení a veškeré další nutné podklady pro stavbu domu a také provedeme veškeré dohodnuté práce související s výstavbou domu (terénní úpravy, oplocení, zpevněné plochy, okrasné dřevěné stavby atd.).

 Vypracujeme také platební kalendář s ohledem na finanční možnosti zákazníka. Standardně probíhá při stavbě domu platba záloh vždy po dokončených celcích dle smlouvy o dílo.

 Naše nabídka je schopná uspokojit celé spektrum zákazníků po celé České republice.

 V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace Vám je zástupci naší firmy rádi poskytnou osobně v kanceláři firmy.