Technologie

 

1.     T E R É N N Í  Ú P R A V Y

Rozsah terénních  úprav se provádí v závislosti na druhu a sklonu pozemku.

 

2.     S P O D N Í   S T A V B A  – Z Á K L A D O V Á   D E S K A 

Základová deska se uvažuje na rovný a mírně svažitý terén.

Skladba základové desky :                          

Podlahová krytina
Samonivelační stěrka
Železobetonová deska
Rozvody vody a vytápění
Tvrzený polystyren
Protiradonová izolace
Izolace proti vodě
Podkladová betonová deska
Základové pasy
Zhutněný štěrk
Rozvody kanalizace
Rostlá zemina

 

3.     S V I S L É   K O N S T R U K C E

3.1  Obvodové stěny a štíty

Obvodové stěny a štíty se dodávají jako dřevěná rámová konstrukce z KVH hranolů včetně tepelné izolace vyrobené dle dané projektové dokumentace .

Obvodové panely se kotví do předem připravených kotevních lišt připevněných do základové desky.

Takto ukotvené panely se poté obezdívají cihelným blokem nebo  dřevěným obkladem.

Skladba obvodové stěny s obezdívkou :

Drásaná omítka WEBER
Vápenocementové jádro
Cihelná obezdívka POROTHERM 11,5cm
Odvětrávací mezera 2cm
Vysoce difuzní folie
Dřevěná rámová konstrukce200cm
Isolace ISOVER 200mm
DTD deska 12mm
Parotěsná folie
SDK deska12mm
Malba

Celková tlouštˇka stěny 360,0 mm

Skladba obvodové stěny s dřevěným obkladem :

Povrchový nátěr
Dřevěný obklad – severský smrk 19mm
Dřevěný odvětrávací rošt 2cm
Vysoce difuzní folie
Dřevěná rámová konstrukce200cm
Isolace ISOVER 200mm
DTD deska 12mm
Parotěsná folie
SDK deska12mm
Malba

Celková tlouštˇka stěny 270,0 mm

3.2  Vnitřní nosné příčky 

Vnitřní nosné stěny mají nosnou konstrukci z dřevěných KVH hranolů, obložení je provedeno DTD deskami a sádrokartonem . Vnitřní prostor rámové konstrukce je vyplněn zvukovou a tepelnou izolací ISOVER.

Celková tlouštˇka stěny je 150 mm.

3.3  Dělící nenosné příčky    

Dělící příčky jsou sádrokartonové, systému Rigips.

Vnitřní prostor konstrukce je vyplněn zvukovou a tepelnou izolací ISOVER Celková tloštˇka stěny je 100 mm.  Instalační příčky mají tlouštˇku 150 mm .

 

4.     S T Ř E C H A

4.1  Střešní konstrukce

U domů s obytným podkrovím tvoří střešní konstrukci dřevěné příhradové vazníky se sklonem sedlové střechy 40° , nebo příhradové krovy se zvýšenou obvodovou stěnou a sklonem sedlové střechy 40 °.

U domu s neobytným podkrovím tvoří střešní konstrukci dřevěné příhradové vazníky se sklonem 25°.Další střešní konstrukce jsou možné jako valbové a polovalbové  se sklony od 25° do 45°.

Veškeré střešní konstrukce jsou vyráběny v souladu se statickým výpočtem a s ohledem na danou lokalitu výstavby domu. 

4.2  Střešní krytina

Jako střešní krytina je použita betonová taška firmy BRAMAC a je ji možno dodat ve veškerých barevných odstínech nabízených touto firmou.

Popřípadě další jiné střešní krytiny je možno dodat individuelně .

4.3  Okapový systém  

Kompletní okapový systém střech je pozinkovaný.

Je možno dodat i v jiných materiálech, dle přání zákazníka.

Např. měď, lakovaný pozic, Lindab atd..

 

5.     V O D O R O V N É   K O N S T R U K C E   A   Š I K M I N Y                            

5.1  Vodorovné konstrukce

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny příhradovými vazníky . Mezi dřevěnými nosníky těchto konstrukcí je uložena tepelná a zvuková izolace ISOVER.

Pohledové části těchto konstrukcí tvoří sádrokartonové desky 12,5 mm upevněné na dřevěném nosném roštu nad přízemím i v podkroví .                                                                                                                                                        

5.2  Šikminy

U typů domů s obytným podkrovím jsou šikminy zatepleny tepelnou izolací ISOVER tl.200 mm a jsou opatřeny sádrokartonovými deskami 12,5 mm upevněnými na dřevěném nosném roštu .

 

6.     S C H O D Y  

Schody mezi přízemím a podkrovím jsou dřevěné masivní z borového dřeva,dle PD s podstupnicemi nebo bez se soustruženým zábradlím.

Po dohodě lze dodat schody z materiálů dub,buk a jiné .

Schody do suterénu jsou v kombinací ocelové nosné konstrukce a dřevěných stupnů.

Pro přístup do půdního prostoru jsou použity skládací půdní schůdky .

 

 7.     O K N A

7.1  Okna a terasové dveře

U všech typů domů jsou standardně použita dřevěná EUROOKNA (dveře) jejichž rozmístění ,počet a rozměry se řídí projektovou dokumentací jednotlivých typů domů .

Dodávaná okna a terasové dveře jsou vyráběné z profilu EURO IV 68 s celoobvodovým kováním Winkhaus Autopilot.Tyto výrobky jsou chráněny  lazurovacími či krycími laky  v mnoha barevných odstínech a jsou opatřeny křídlovou okapnicí .

Výpln tvoří izolační dvojsklo možno trojsklo.

Okna a terasové dveře mohou být opatřeny meziskelními nebo venkovními mřížkami , dále venkovními nebo vnitřními žaluziemi .

Ke všem oknům jsou dodávány vnitřní parapet bílé lamino a venkovní parapet plechový dle barevných odstínů okapového systému .

Na přání zákazníka lze dodat okna plastová .

7.2  Střešní okna

Použití a velikost oken se opět řídí platnou projektovou dokumentací.

Standardně dodáváme střešní okna od firmy VELUX.(okna od jiné firmy po dohodě )

 

 8.     D V E Ř E

8.1  Vstupní dveře

Vstupní dveře montujeme bezpečnostní, dřevěné kazetové s   tříbodovým zámkem .

Barevné provedení je možno provést v mnoha barevných odstínech .

Kování je použito bezpečnostní v barvě  bronz.

8.2  Vnitřní dveře

V přízemí a ve vybaveném podkroví jsou zabudovány profilované dveře s obložkovými zárubněmi .Kování je z lehkého eloxovaného kovu.

Počet a šířka dveří se řídí projektovou dokumentací daného typu domu.

 

9.     E L E K T R I C K Á   I N S T A L A C E

9.1  Elektrická instalace                                                                                                      Instalace domu začíná zabudovaným elektrickým rozvaděčem včetně všech   potřebných jističů.V jednotlivých místnostech jsou osazeny vypínače a zásuvky bílé barvy .

      Na stropech všech místností jsou namontované osvětlovací tělesa kruhového tvaru.

      Součástí dodávky je venkovní vodotěsná zásuvka 220V a 400V ,venkovní nástěnná světla u vstupních dveří a na terase a vnitřní rozvody TV-SAT .

Rozsah vybavení je určen projektem elektroinstalace.

9.2  Hromosvod

      Kompletní dodávka elektrické instalace obsahuje též hromosvod v provedení pozink.

 

10.     K A N A L I Z A C E   A   V O D O V O D

10.1  Kanalizace

Všechna potřebná vedení kanalizace se provádí z HT- umělé hmoty a jsou vedeny pod základovou deskou.

V ceně dodávky je veškeré vedení  pod zákl.deskou a vyústění 1 m od domu,další vedení a napojení na veřejnou kanalizaci není součástí dodávky .

10.2  Vodovod

Veškeré rozvody studené a teplé vody jsou z plastových trubek potřebných průřezů a jsou vedeny ve vnitřních prostorách příček od zdroje teplé a studené vody ke všem odběrným místům v domě.      

 

11.     V Y T Á P Ě N Í

Kompletní rozvody topení je provedeno z měděných trubek .

Většina rozvodů je instalována v základové desce .

Dům je osazen deskovými topnými tělesy bílé barvy,součástí každého tělesa je termostatická hlavice na regulování teploty v místnostech . V koupelnách je umístněn topný žebřík .

V ceně dodávky je elektrický nebo plynový kotel s termostatem na celkové regulování chodu kotle .

Dle přání lze osadit i jiný typ kotle ( tuhá paliva atd…)

Napojení rozvodu plynu na veřejný plynovod není v ceně dodávky .

 

12.     S A N I T Á R N Í   Z A Ř Í Z E N Í

Standardní dodávka sanitárního zařízení je české provenience a je v barvě bílé,příslušné armatury jsou chromované.

 

- umyvadlo keramické 600 mm s polosloupem včetně pákové baterie a všech připojovacích doplňků

-         vana akrylátová  1600×700 mm, podezděná a obložená obkladem včetně pákové  baterie,sprchové hadice s hlavicí a všech potřebných doplňků

-         sprchový kout akrylátový 800×800 mm + sprchová zástěna včetně pákové baterie,sprchové hadice s hlavicí a všech připojovacích doplňků

-         WC keramické + sedátko z umělé hmoty včetně potřebných doplňků

Počet , výběr a umístění sanitárního zařízení se řídí projektovou dokumentací jednotlivých typů domů .

Na přání zákazníka je možné osadit dům jakýmkoliv  typem sanitárního zařízení .

 

 13.     O B K L A D A Č S K É   P R Á C E

Stěny koupelen jsou obloženy obkladačkami dle výběru zákazníka do výšky 220 cm a stěny WC do výšky 150 cm .

Obložení stěn je vyspárováno bílým spárováním .

 

14.     M A L Í Ř S K É    P R Á C E

Stěny a stropy všech místností jsou vymalovány bílou matnou barvou.

Po dohodě lze vymalovat  jinými barevnými odstíny dle vzorníku.

 

15.     P O D L A H O V É   K R Y T I N Y

V prostorách zádveří,chodby,koupelny,WC,komory a schodiště je položena dlažba dle výběru zákazníka.

V ostatních místnostech je položena laminátová plovoucí podlaha ( dub,buk )

Podlaha v garáži je natřena antistatickým protiprašným nátěrem

Po dohodě lze položit i jiné podlahové krytiny.